AW300 空氣排水橡膠軟喉

此橡膠氣喉適能輸送空氣和水,適用於採礦和建築等。

AW300 空氣排水橡膠軟喉資料
型號 呎吋 外徑 內徑 工作壓力 爆破壓力 標準長度 重量
毫米 毫米 bar bar 公斤/米
AW300-3/4 3/4 27 19 20 60 60 0.62
AW300-1 1 37 25.4 20 60 60 0.93
AW300-1.5 1.5 50 38 20 60 60 1.35
AW300-2 2 66 51 20 60 60 2.28
AW300-3 3 94 76 20 60 60 3.89
AW300-4 4 121 102 20 60 60 5.54

AW300 空氣排水橡膠軟喉產品書


可配合下列喉管配件使用